เรียนท่านผู้ใช้บริการ Smart Messaging ทาง AIS จะทำอัพเกรดระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป ท่านที่ใช้ระบบปฏิบัติการต่ำกว่า Windows XP SP3+ จะไม่สามารถเข้าระบบแบบ HTTPS ได้ (แต่สามารถเข้าแบบ HTTP ได้)